top of page
Udgivelser

Bøger

LGBTQ+ i skolen: Dafolo 2022

101 metoder til undervisning unge og voksne: Hans Reitzel 2019

Elevens alsidige udvikling: Dafolo 2016 

Doodles i undervisningen, Dafolo, 2012

Perspektiver på cooperative learning, Dafolo, 2012

Skolens gode og onde cirkler, Samfundslitteratur 2006

Læringsledelse, Samfundslitteratur 2006

Pædagogikkens 7 forhold, Semiforlaget 2004

Portfolio. Build Up1, Engelsk grundbog for 4. Klasse, LR-uddannelse, 2003

Artikler

”Blooms taxonomi” I: Målstyret læring, Dafolo primo 2015

Eksamen som Læringssted, UP 5/2008

Kreativitet og innovation, UP 4/2007

101-metoder-til-undervisning-af-unge-og-
bottom of page