top of page

Seksualundervising

Grundskole: Kom godt igang med seksualundervisningen

Gratis for skoler i Københavns kommune

Jeg kommer ud og underviser din klasse og du kigger med fra sidelinien. Til slut taler vi om, hvordan du kan gå videre med undervisningen selv.  Kontakt mig for at  aftale hvornår det passer, at jeg kommer (se nedenfor).

Første besøg i klassen: Undervisning (2 lektioner) 

·        Øvelser, dialog med eleverne, som leder til aftale om undervisningsindhold den følgende gang.

·        Introduktion til og øvelser omkring normer og idealer med særligt fokus på krop, køn, familieformer og seksualitet. Derudover kan vi tale om grænser eller pubertet afhængig af, hvad vi aftaler nærmere.

Andet besøg i klassen: Undervisning (2 lektioner) 

·       Indskoling: køn, krop og familieformer 

·       Mellemtrin: kønsidentiteter og seksuelle orienteringer, pubertet 

·       Udskoling: rettigheder/diskrimination, grænser og samtykke ifm flirt og seksualitet

Tredie seance med lærer: Afrunding og inspiration (2 lektioner - IRL eller virtuelt) 

·       Evaluering af de 2 x undervisning 

·       Information om SSF: mål, indhold og metoder samt didaktiske overvejelser generelt 

·       Sparring på tilrettelæggelse af kommende SSF-undervisning i faget/teamet fremover 

Sundhedsplejersker og seksualvejledere

Jeg underviser allerede på VIA University College og Københavns Professionshøjskole i nedenstående emner. Derudover deltager jeg i pædagogiske dage og holder oplæg om disse emner: 

* hvordan tilrettelægger man seksualundervisning i en skoleklasse eller en gruppe af unge på et bosted?

* hvor finder man materialer og artefakter til brug i undervisningen?

* hvordan vælger man de bedste metoder og øvelser?

* hvordan får man deltagerne til at føle tryghed til at være aktive i undervisningen?

* hvad er status omkring børn og unges liv med køn og seksualitet anno 2023?

* hvordan kan vi bedst møde dem i skolen og sundhedsplejen?

* hvordan tager vi de private samtaler med barnet, den unge og/eller hjemmet omkring køn og seksualitet?

Small Title

Kontakt mig på annettehj@gmail.com eller 271 272 59 for booking

bottom of page