Seksualundervising

Åben Skole København: Kom godt igang med seksualundervisningen

Jeg kommer ud og underviser din klasse og du kigger med fra sidelinien. Til slut taler vi om, hvordan du kan gå videre med undervisningen selv.  Kontakt mig for at  aftale hvornår det passer, at jeg kommer (se nedenfor).

Første besøg i klassen: Undervisning (2 lektioner)

·        Øvelser, dialog med eleverne, som leder til aftale om undervisningsindhold den følgende gang.

·        Introduktion til og øvelser omkring normer (og normkritik) med særligt fokus på krop, køn, familieformer og seksualitet.

Andet besøg i klassen: Undervisning (2 lektioner): Øvelser, formidling, dialog om klassens valgte indhold indenfor følgende overskrifter:

·       Indskoling: køn og familieformer

·       Mellemtrin: kønsidentiteter og seksuelle orienteringer

·       Udskoling: rettigheder/diskrimination, grænser og samtykke ifm flirt og seksualitet

Tredie seance med lærer: Afrunding og inspiration (2 lektioner - IRL eller virtuelt)

·       Evaluering af de 2 x undervisning med lærer(e)/team på skolen eller virtuelt

·       Information om SSF: mål, indhold og metoder samt didaktiske overvejelser generelt

·       Sparring på tilrettelæggelse af kommende SSF-undervisning i faget/teamet fremover

Small Title

Kontakt mig på annettehj@gmail.com eller 271 272 59 for booking