top of page
Søg
  • Forfatters billedeAnnette Hildebrand Jensen

Kan zoom være sjovt?

Didaktisk kreativitet i ZOOM-undervisningen1. Arbejd med forestillinger om at gøre noget særligt, fx ”nu sidder vi i rundkreds og deler, hvad vi har tænkt siden sidste gang, vi havde undervisning” eller ”nu laver vi denne øvelse”, fx denne stoleøvelse, hvor man bytter plads hvis man kan svare bekræftende på udsagnet. På den måde er vi stadig eksemplariske ift at de får metoder med fra vor undervisning.

2. Bevæg jer undervejs og husk kroppen. Det kan være ”nu rejser vi os og strækker os” eller ”presser gulvet nedad med fødderne”, men kan også være en mindfulnessøvelse til at fokusere eller slappe af med.


3. Brug billeder på dine slides eller i din fremvisning for kameraet. Det er tungt at se på tekstfyldte slides hele tiden. Billeder sætter tanker i gang – så hør, hvad det skaber af refleksioner hos deltagerne fx som opstart på dagens tema.


4. Erstat tekst med illustrationer og modeller, det skaber variation og sikkert også overblik for mange. Bliv inspireret her https://www.informationisbeautiful.net/books/


5. Brug padlet til at gøre de studerende aktive ved at skrive på fælles side. Padletten kan du bagefter konvertere til en pdf som du sender ud til deltagerne.


6. Google-doc kan næste det samme som Padlet men ligner et almindeligt dokument og har flere tekstredigeringsmuligheder og alle kan gemme det på deres computer.


7. Vis filmklip. I kan enten se det sammen via din fremvisning på delt skærm eller du kan sende dem ud alene eller i grupper og se udsendelsen/klippet/filmen.


8. Lad deltagerne høre en (del af) podcast på samme måde som med filmen: fælles eller i mindre grupper eller individuelt (sidstnævnte har den fordel, at de kan gå rundt imens og blot mødes til diskussion af det hørte).


9. Brug grupperummene – og lad zoom selv dele grupperne! Det kan enten være til de korte seancer hvor man 2 eller 3 deltagere sammen kan få følgende opgave:

a. Vend de centrale pointer

b. Hvad undrer dig/provokerer dig/inspirerer dig?

c. Hvordan kan dette bruges i din professionelle fremtid/opgave?

Det kan også være længerevarende gruppearbejder hvor der skal diskuteres mere dybtgående.


Det er også en mulighed at lave MATRIX-grupper, hvor du beder grupperne blive eksperter på hver sin del af stoffet/begreberne. Dernæst deler du nye, blandede grupper hvor et tværgående problem diskuteres mellem en ekspert fra hver gruppe. Her skal du altså selv lave grupper i 2. omgang men det kan du planlægge mens de er i gruppekonstellation 1.


10. Bed deltagerne skimme nogle sider alene eller parvis. Det kan være et resume af en undersøgelse eller en brugsvejledning/opskrift – bare det er kort. Så har de noget at bringe med til det videre arbejde og oplæg. Nogle skal måske lige resumere eller alle skal have et spørgsmål eller pointe med tilbage, som kan bruges i det følgende.


11. Lav en ”poll” (indbygget i zoom). Jeg brugte den fx til at finde ud af mere om mine (nye) studerende og det var faktisk også relevant, at de hørte lidt mere om hinandens baggrund og motivation.


12. Brug cases (faktisk bad jeg forleden mine studerende om at have en med til næste gang). De kan danne afsæt for gruppediskussioner, eksemplificeringer i plenum eller til at du sætter teori og analyse på dagligdagserfaringer.


13. Hvad med at lave en fælles brainstorm? Brug fx googles mindmap – før ”pennen”, hvis du ikke kan finde en, der kan give alle adgang til at skrive. Eller lad dem lave mindmaps i grupper og vise for hinanden.


14. Tegn! Vis udregningen eller arbejdsgangen! I zoom er der mulighed for at dele din skærm på et tomt billede, hvor du kan skrive, tegne eller regne synkront. Det skaber lidt ”live” i den ellers forberedte slidepræsentation. Hvis ikke du har lagt ind i programmet at gøre det på et særligt sted (men det er jo ellers en fin ide ;-)) så gør det når du kan høre, at nu er der brug for at gå lidt i dybden og illustrere.


15. Vis genstande/artefakter/konkreter som fx bøger eller ting som du ellers blot ville tale om.


16. Syng! Hvorfor ikke – jeg kører totalt på Corona-stemningen og siger, at det kan være en måde at få indholdet frem på (børnesange som denne fx) eller bare som brain break.


17. Brug humor og overraskelse – også i dine slides


18. Bed dem lave quiz eller korte spil – det kunne også være en kahoot som I er fælles om.
April 2020


8 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page