kursusplan i overskrifter

Første undervisningsgang:

At undervise voksne så der sker læring

Læringsforståelser: hvordan lærer vi?

Læringsstile hos voksne

Anden undervisningsgang:

Den gode start

Underviserens form: relationer og ledelse

Formulering af formål og mål

Tredje undervisningsgang:

Didaktiske modeller til tilrettelæggelse

At skabe synligt læringsudbytte

Gode metoder i undervisningen